Skoleskyss

Når det gjelder skoleskyss er det ulik praksis for elever i ungdomsskolen og for elever i videregående skole.

For elever ved Øya videregående skole

Fra og med skoleåret 2016/17 er det eleven selv (med foresatte) som søker om t-kort for skoleskyss. Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget en egen søkeportal på nett hvor man logger inn med MinID, Bank-ID e.l. Søkeportalen finner du her: Sør-Trøndelag fylkeskommune om skoleskyss

Elever over 18 år søker selv, mens foresatte søker for elever under 18 år. 

 

For elever ved Øya ungdomsskole

Ved behov for skoleskyss skal elever og foresatte ved Øya ungdomsskole fylle ut søknadsskjema skoleskyss som sendes til skolen. Skjemaet sendes per post eller fylles ut digitalt og sendes på epost til oya@oya.vgs.noØyakalender
Laster...