Har du lyst til å jobbe på Øya?

Øya har nå flere interessante stillinger ledig. I tillegg til det som nå er utlyst, er det også mulig å sende en åpen søknad om du ikke finner noe akkurat nå som passer. Send søknad til Øya på epost oya@oya.vgs.no. I søknaden legger du ved søknadsskjemaet som du finner nederst i artikkelen. 

OM SKOLEN

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Ca. 100 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 65 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune sør i Trøndelag og er tilsluttet Normisjon. Alle skolens ansatte må være lojale til skolens verdidokument.

 

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker at våre ansatte ser og bryr seg om eleven på en måte som hjelper eleven til å ta nye skritt videre i forhold til eget utgangspunkt. Dette betyr at du som lærer spiller på lag med eleven slik at vi sammen når våre verdier.

Øya er en friskole godkjent etter friskoleloven. Skolen eies og drives av Normisjon. Alle ansatte må være lojale til skolens verdidokument.

Øya videregående skole er en kristen friskole med 2 skoleavdelinger:

 

1) Videregående

Programområder:

 • Bygg- og anleggsteknikk
  • Vg1 bygg- og anleggsteknikk
  • Vg2 tømrer
  • Vg2 anleggsgartner
  • Vg3 påbygg
 • Naturbruk
  • Vg1 naturbruk
  • Vg2 landbruk og gartnernæring
  • Vg2 heste- og hovslagerfag 
  • Vg2 anleggsgartner
  • Vg3 landbruk - agronom
  • Vg3 studieforberedende naturbruk
 • Studiespesialisering
  • Afrika
  • Ekstremsport

Lærere i landbruk / naturbruk

Øya videregående skole søker nå etter 3 lærere som skal undervise våre elever i landbruk. En av stillingene vil ha driftsressurs på storfe (se avsnittet "Driftsavdelingen"). 


Vi søker nå etter lærere med kompetanse innen: 

 • Husdyr 
 • Planteproduksjon 
 • Økonomi i landbruket 
 • Teknisk kompetanse (landbruksmaskiner, IMEK, robot, GPS og annen datateknologi) 

Litt om skolen og undervisningen 
Øya videregående skole ble etablert i 1979 for å gi utdanning innen landbruk.  Skolen har god søkning til landbruksutdanningen. Inneværende år følger mellom 60 og 70 elever fordypning innen landbruk på Vg1 og Vg2, samt Vg3 landbruk (agronom). På studieprogrammet Naturbruk er det over 150 elever. 


Landbruksundervisningen er sterkt knyttet til skolegårdsbruket gjennom at elevene er aktivt med i gårdsdriften. Det ble bygd nytt storfefjøs med robot i 2014.   
Gårdsbruket er planlagt og utbygd så nært et ordinært bruk som mulig. Det er derfor godt egnet for en virkelighetsnær undervisning.

Litt informasjon om fasiliteter: 

 • 100 vinterfôra sau, men norsk hvit sau og bevaringsbesetning grå trøndersau. 
 • 40 melkekyr og en kvote på 280’ liter melk. Produksjon på 8500 liter i gjennomsnittlig avdrått pr. ku. Metanmåler i drift, embryo-innlegg. 
 • Full fremfôring av okser til slakt. Oksene leveres på 16 mnd. Med ca. 580g/dag i slaktetilvekst. 
 • Areal på 450 daa (2020) 
 • Moderne maskinpark med traktorer, Avant, fullfôrvogn, gravemaskiner, hjullaster og traktorredskap. 

En av stillingene vil ha driftsansvar for storfefjøset. Undervisningen i alle fag skal være virkelighetsnær og tett knyttet til gårdsdriften. I og med at undervisningen i stor grad er tverrfaglig, vil det være en klar fordel å være allsidig i tilnærmingen til fagområdene. 


Det er en fordel om den som blir ansatt har praktiske ferdigheter innen fagområdet. Søkeren må være motivert for å holde seg oppdatert og være villig til å utvikle sin kunnskap og sine ferdigheter. Det skal være et kjennetegn for skolen at undervisningen holder god kvalitet og er tilpasset det næringen forventer.   

 
Søknadsfrist: 15.februar 2021 
 
2) Ungdomsskole 

8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene en dag i uka med tverrfaglig undervisning / fagdag hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i ungdomsskoleavdelingen.

 

 

Driftsavdelingen:

Skolen har nå inntil 2 stillinger ledig i driftsavdelingen, en lærlingestilling i stallen og driftsansvarlig for storfefjøset.

Driftsansvarlig storfefjøs en en kombinertstilling. Stillingen skal kombineres med undervisning i husdyrfag for våre elever på landbruksprogrammet og er ledig fra sommeren 2021. (se også avsnitt "lærere i landbruk"). Dette er en spennende stilling som vil gi gode muligheter til å videreutvikle en moderne storfeavdeling. Du samarbeider tett med andre faglærere og driftsleder på gårdsbruket.

Søknadsfrist: 15.februar 2021

 

Lærling i stall. Vår forrige lærling gjorde ferdig fagprøve før sommeren. Vi søker derfor etter ny lærling. Som lærling på Øya er du aktiv i driften av stallen. I stallen er det ca. 20 hester. De aller fleste hestene eies av skolens elever. I tilknytning til stallen er det luftegårder og ridehall.

Skolen søker nå en lærling som liker å arbeide selvstendig og ønsker å ta ansvar, men også samarbeide med både elever og andre ansatte. Det er mye som skjer i en skolestall og du må derfor like at det skjer en del og at arbeidsdagene ikke alltid blir slik de i utgangspunktet er planlagt.

Øya vgs samarbeider med Starum Hestesenter om lærlingeordningen.

 

Søknadsfrist: 1.april 2021

 

Kontaktperson: driftsleder Arne Haukås (se kontaktinformasjon og søknadsskjema nederst på siden).

 

Serviceavdelingen/internatavdelingen: 

Vi søker miljøarbeider/ettåring for skoleåret 2021/2022. Se mer info om denne stillingen her.

Søknadsfrist: 1.mars 2021

Kontaktperson: Administrasjonsleder Tore Sagdahl (se kontaktinformasjon og søknadsskjema nederst på siden).

 

SØKE JOBB PÅ ØYA

Alle som skal jobbe på Øya må legge fram godkjent politiattest før arbeidet starter.

Lønn etter KS tabell for undervisningsstillinger.

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

 

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "søknad på stilling"

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...