Våre ansatte

Ole Jørgen Stevik
Rektor

olej.stevik@oya.vgs.no
mob: 909 20 936

Solveig Kimo Løvås
Avdelingsleder Øya videregående skole

solveig.lovas@oya.vgs.no
mob: 412 20 762

Linda Kristin Drage
Avdelingsleder Øya Ungdomsskole

linda@oya.vgs.no
mob: 932 95 049

Tore Sagdahl
Administrasjonsleder

tore@oya.vgs.no
mob: 922 37 300

Arne Haukås
Driftsleder / HMS leder

arne.haukas@oya.vgs.no
mob: 468 26 771

Bodil Brandsæter
Kjøkkenleder

bodilb@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Lena Holten Skibnes
Helsesykepleier Melhus kommune

lesk@melhus.kommune.no
mob: 950 84 182

Tone Birgitte Bjørseth
Rådgiver / informasjonsarbeid

tone@oya.vgs.no
mob: 920 86 343

Jonny Martinussen
Lærer / IT-leder

jm@oya.vgs.no
mob: 472 37 431

Øyvind Ø. Hjellen
Lærer fellesfag / teamleder Vg3S og Påbygg

oyvind@oya.vgs.no
mob: 993 69 569

Hjalmar Hugdal
Lærer / driftsansvarlig jordbruk / teamleder Vg3L

hjalmar.hugdal@oya.vgs.no
mob: 936 36 676

Oddrun Gangås Brønstad
Lærer / teamleder Vg2

ogb@oya.vgs.no
mob: 913 02 472

Gjermund Brønstad
Lærer fellesfag / teamleder Vg1

gjermund@oya.vgs.no
mob: 476 18 940

Håvard Lien
Lærer vgs / driftsansvarlig storfe

oyahavlie@oya.vgs.no
mob: 482 44 195

Lisbeth Barlaup Ljøkjell
Internatleder

lisbeth@oya.vgs.no
mob: 926 39 437

Maria Backe
Lærer naturbruk

oyamarbac@oya.vgs.no
mob: 916 12 034

Arnt Narve Bordal
Lærer realfag / verneombud

oyaarnbor@oya.vgs.no
mob: 976 51 992

Hans Byfuglien
Lærer anleggsgartnerfag

hans@oya.vgs.no
mob: 901 69 385

Aud Elisabeth Forseth
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Arne Drugli
Lærer naturbruk / ansv. verksted

arne.drugli@oya.vgs.no
mob: 482 55 799

Ståle Eidem
Lærer hund og dyrepleie

oyastaeid@oya.vgs.no
mob: permisjon

Karoline Fonn
Lærer ungdomsskolen

oyakarfon@oya.vgs.no
mob: 993 86 847

Heidi Fossan
Studiekonsulent

heidi@oya.vgs.no
mob: 98638519

Eline Fosse
Ettåring / miljøarbeider

oyaelifos@oya.vgs.no
mob: 454 83 455

Kristin Skjerve Grimstad
Lærer musikk, mat og helse - ungdomsskolen

oyakrigri@oya.vgs.no
mob: 415 40 909

Bjørg Lidal Gåsvatn
Lærer / landbruk

bjorg.gasvatn@oya.vgs.no
mob: 976 80 702

Anne Aarhoug Hammervik
Lærer / kontormedarbeider

anne.hammervik@oya.vgs.no
mob: 984 23 043

Faafetai L. Haukås
Miljøarbeider / nattevakt

faafetai@oya.vgs.no
mob: 468 23 386

Einar Heggvik
Miljøarbeider

oyaeinheg@oya.vgs.no

Sanna Marie Helgemo
Lærer / norsk

sanna@oya.vgs.no
mob: Permisjon

Amalie Holm
Ettåring / miljøarbeider

oyaamahol@oya.vgs.no
mob: 976 75 025

Sindre Hovdal
Lærer vgs

sindre@oya.vgs.no
mob: 957 23 744

Erling Hugdahl
Vaktmester

erling@oya.vgs.no
mob: 986 22 893

Ole Hugdal
Lærer friluftsliv vgs / ungdomsskole

olehug@oya.vgs.no
mob: 994 49 998

Martine Husøy
Lærer u.skolen / realfag

oyamarhus@oya.vgs.no

Hanne S. Kvåle
Lærer norsk, vgs

oyahankva@oya.vgs.no
mob: 958 67 231

Hans Tore Laache
Lærer / naturbruk og KRIK

htl@oya.vgs.no
mob: permisjon

Anneli Lindgaard
Assistent vgs og ungdomsskole

oyaannlin@oya.vgs.no
mob: 416 45 948

Gunn Solveig Bondahl Line
Lærer vgs / norsk

oyagunlin@oya.vgs.no
mob: Permisjon

Arnt Ove Løvås
Lærer / naturbruk

arnt.lovas@oya.vgs.no
mob: 934 23 218

Even Martin Meslo
Lærer / byggfag

even@oya.vgs.no
mob: 476 17 765

Eirik Gjertsen Mongstad
Lærer realfag vgs

eirik@oya.vgs.no
mob: 926 89 650

Helene Gjertsen Mongstad
Lærer

mob: Permisjon

Astrid Morland
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Margit Lea Myklebust
Lærer / fremmedspråk

margit.lea.myklebust@oya.vgs.no
mob: 934 01 948

Bendik Løkken Nøstum
Lærer / friluftsliv

bendik@oya.vgs.no
mob: 901 85 596

Ingrid Gangås Opedal
Sosiallærer

ingrid.opedal@oya.vgs.no
mob: 416 45 353

Toril Rogstad
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Roselyn Rubio
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Erlend Røe
Vedlikehold / Bygg og anlegg

oyaerlroe@oya.vgs.no
mob: 907 26 279

Janne Røe
Assistent vgs

oyajaro01@oya.vgs.no

Maja Bredland Seehuus
Lærer / hestefag

maja@oya.vgs.no
mob: 993 85 009

Fride Karoline Selbyg
Lærer ungdomsskolen

oyafrisel@oya.vgs.no

Vibecke Steig
Lærer / hestefag

vibecke.steig@oya.vgs.no

Christina Marie Stølhaug
Lærer naturbruk vgs

oyachrsto@oya.vgs.no
mob: 986 75 231

Lillian Svartsrød Stevik
Vernepleier / instruktør

lillian.stevik@oya.vgs.no
mob: 415 68 676

Tonje Strøm-Joramo
Miljøarbeider ungdomsskolen

tonje@oya.vgs.no
mob: 481 98 432

Arnstein Sugustad
Lærer byggfag

arnstein@oya.vgs.no
mob: 930 43 843

Oddveig Behrentz Tinnen
Lærer u.skolen / rådgiver

oddveig@oya.vgs.no
mob: Permisjon

Monika Usnarska
Kokk

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Linn Vada
Veterinær og lærer / dyrepleie-hund

linn@oya.vgs.no
mob: 957 59 697

Tove Vingen
Kantine

oyatovvin@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Randi Irene Ådnanes
Lærer ungdomsskolen

randi@oya.vgs.no
mob: 986 82 431


Øyakalender
Laster...