Internat

Å bo på internat er verken som å bo hjemme eller på hybel. Du er hjemmefra, men slettes ikke alene.

 

Om internatet

Internatet på Øya har plass til ca. 100 elever.

Internatlivet er spennende på mange måter, og for de fleste er dette en fin overgang til et mer selvstendig liv. Som internatbeboer får du variert og god mat servert i matsalen hver dag hele uken.

Internatet er stengt i perioder i løpet av året, i forbindelse med ferier og lignende. Disse periodene kan variere fra år til år og blir kunngjort i skoleruten.

 

Om du skal flytte inn på internatet, finner du mer nyttig informasjon her: 

Informasjon om internatet

Bildegalleri fra internatet

Utstyrsliste til internatet

 

Betaling

Lånekassen dekker mye av kostnadene ved å bo på internat gjennom ordningen med borteboerstipend. På Lånekassen sin nettside kan du beregne om du har krav på stipend.

Les mer om våre priser og stipendordninger her.

 

Reglement og kontrakter

Internatreglement

Internatkontrakt må signeres av alle som flytter inn hos oss. Kontrakten sendes ut sammen med tilbud om internatplass.

 

Søke plass

Man får ikke automatisk plass på internatet ved å søke skoleplass på Øya. Søk om internatplass via dette skjemaet:

Søknadsskjema til internatet 2021-2022 

 

Tildeling av rom

Alle som tenker å bo i skoleinternatet må søke om internatplass (se lenken "søknad om internatplass"). Det er normalt noen flere søkere enn det er plass til i internatet. Vi må derfor hvert skoleår gjøre prioriteringer på hvilke elever som får tilbud om internatplass.

Selve inntaksbrevet blir sendt ut på epost til søkeren. Her får søkeren en svarfrist hvor vedkommende må bekrefte at du tar i mot tilbud om plass. Hvis søkeren ikke svarer på inntaket, mister en internatplassen.

Når det er flere søknader til internatplasser, enn det er tilgjengelige plasser, fordeles rom på følgende måte:

  1. Vg1 elever som kommer fra grunnskolen og som har lang reisevei er prioritert. Lang reisevei defineres etter Statens lånekasse sine regler. I noen tilfeller blir det gjort individuelle vurderinger omkring sosiale behov. Hvis søkeren vurderes individuelt, vil søkeren bli kalt inn til møte med skolen.  I enkelte tilfeller kan det skje at elever som skal starte på Vg1 ikke får tildelt internatplass. Søkeren vil da få skriftlig begrunnelse for avslaget.
  2. Hvis det er plasser ledig, blir disse tildelt elever fra Vg2 og Vg3. Elever med lang reisevei er prioritert.
  3. Heltidselever prioriteres foran deltidselever.
  4. Hvis det er flere Vg2 og Vg3 elever som står likt i forhold til tildeling av internatrom, gjelder følgende:
    1. Elever som har vist positiv miljøskapende evne på internatet/skolen, har lavt skolefravær og ikke fått nedsatt karakter i orden/atferd, vil bli prioritert. Elever som ett skoleår har hatt alvorlige brudd / gjentatte brudd på internatereglementet og eller internatkontrakten, vil ikke bli prioritert først i tildeling av ledig rom. I noen tilfeller vil elever som har brutt internatreglementet ikke få tildelt rom selv om det er rom ledig.
    2. Hvis det er flere søkere til internatrom, enn ledige rom, foretas loddtrekning mellom de elevene som stiller likt.

En del av rommene er dobbeltrom. Skolen må ha varsel sammen med søknaden hvis eleven ikke kan bo i dobbeltrom.

Hund i internatet

Det er maksimalt 6 elevrom i internat Eika som hvor det er mulig å ha hund på 3 av disse rommene. Rommene er av variert størrelse. Elever som går på Vg2 hund/dyrepleie vil bli prioritert før elever på Vg1 hund/dyrepleie. Andre elever kan få ta med hund hvis en av disse 3 rommene er ledig. Faglærer vil være med i vurderingene når disse rommene fordeles. Vi gjør også oppmerksom på at det er mulig å søke om plass i skolens kennel.

 

Har du søkt internatrom etter 1.mai?

Elever som søker om internatrom etter 1.mai, kan ikke regne med å få tildelt rom selv om vedkommende er søker til Vg1. I noen tilfeller hvor det er oversøknad til skole og internat, kan det hende at det ikke er stor nok kapasitet i internatet til at alle søkere til Vg1 får internatplass.Øyakalender
Laster...