Priser og stipend

Øya videregående skole er godkjent etter privatskoleloven. Skolen får dekket 85% av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. Skolepengesatsen inkluderer enkelte turer og ekskursjoner.

 

Her kan du lese nyheter om midlertidige prisendringer nå som skolen er stengt grunnet koronaviruset. 

 

FORSIKRINGER

Skolen har ansvarsforsikring på elevene. Denne forsikringen dekker ikke elevens personlig utstyr. Alle elever må derfor sørge for ha gyldig reiseforsikring gjennom skoleåret. Skader som skjer på elevens eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo/løsøre). Skolen erstatter ikke klær og utstyr som ødelegges i løpet av skoleåret. 

 

STIPENDORDNINGER FRA LÅNEKASSEN*

Du kan søke om stipend/lån så snart du har fått bekreftet skoleplass. For elever under 18 år, må foresatte godkjenne søknad om stipend og lån. Før du søker er det en fordel at foresatte oppretter digital postkasse. Les mer om aktuelle stipend her, eller gå til LÅNEKASSEN.

 

Utstyrsstipend 

Utbetales ved skoleårets start.

 • Studiespesialisering (alle trinn) og Vg3 påbygg: kr. 1 071 per år.
 • Bygg- og anleggsteknikk Vg1 og Vg2: kr. 4 412 per år.
 • Naturbruk Vg1 og Vg2: kr. 4 412 per år.
 • Vg3 landbruk og Vg3 studieforberedende naturbruk: kr. 1 611 per år.

 

Inntektsavhengig stipend (tidl. grunnstipend)

Avhengig av foreldres inntekt.

 • Inntil kr. 3 282 per måned.

 

Borteboerstipend

Borteboerstipend gjelder elever som bor borte fra foreldrene. Avstanden fra foreldrehjemmet til skolen må være mer enn 4 mil, eller reisetiden mellom hjem og skole over 3 timer per dag. Særlige forhold kan også gi rett til borteboerstipend.

 • Borteboerstipendet er på kr. 4 603 per måned.

 

Reisestipend

Gjelder elever som ikke bor sammen med foreldrene. Lånekassen beregner stipendet for deg når du søker om lån og stipend. Ingen egen søknad for dette.

 

*Satser for 2020-2021. Sjekk lånekassen for evt. endringer.

 

SKOLEPENGER 

Prisene er per måned. Det er 10 måneder i skoleåret.

Skolepengene inkluderer obligatoriske turer/ekskursjoner.

 • Vg1: kr. 1 230 kr
 • Vg2: kr. 1 330
 • Vg3 (inkl. påbygg): kr. 1 330 

Ungdomsskolepriser her.

 

INTERNATPRISER

Prisene er per måned. Det er 10 måneder i skoleåret. Disse prisene gjelder for skoleåret 2020/2021. Månedsprisen på internatet vil øke med ca. 100 kr for skoleåret 2021/2022.

Måltider er inkludert.

 

Dobbeltrom (per pers)

 • Internat A og C m/bad: kr. 5 500
 • Internat B og D u/bad: kr. 5 300
 • Internat E og F u/bad: kr. 4 750
 • Trønderlån u/bad: kr. 5 100

 

Enkeltrom

 • Internat A og C m/bad: kr. 5 850
 • Internat B og D u/bad: kr. 5 750
 • Internat E og F u/bad: kr. 5 400
 • Internat G, H, I og J m/bad: kr. 5 650

 

Depositum kr. 1 000 innbetales før nøkkel utleveres.

Oppsigelsestid for internatplass er 2 mnd.

Elever med cøliaki eller stønad fra NAV betaler et tillegg på kr. 1 000 pr. mnd.

Ved behov for egen diett, må dette dokumenteres med legeattest.

 

PRISER DYREPENSJONAT

Prisene er per måned, inkl. mva.

Gjelder fra høsten 2019. (Vi gjør oppmerksom på at prisene kan økes etter avtaleinngåelse/gjennom skoleåret hvis grovfôrprisene stiger.)

 

Hest (med tilgang til ridehall)

 • Kr. 3 100 for elever som går hestefag. Dekker utgifter til strø, grovfôr og oppstalling i ferier / langhelger gjennom skoleåret. Prisen dekker ikke kostnader til veterinær og medisiner.
 • Kr. 3 900 for elever som ikke går hestefag.

 

Hund

 • Kr. 700 per hund. Uavhengig av størrelse på hund. Fullpensjon m/eget ansvar.
 • 2 hunder i samme bur kr. 1000. Fullpensjon m/eget ansvar.
 • Dagplass hund: kr. 500.
 • Dagspris hund i kennel: kr. 200 per dag. Tillegg løpetid, klostell etc.

 

Katt, kanin, andre smådyr og fugler ønsker vi for tiden ikke å innlosjere på Øya.

Kontrakter og søknadsskjema finner du her

 

VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS

Alle elever som går ut av Øya skal få et kompetansebevis eller vitnemål. Dette blir sendt ut etter at eleven har avsluttet opplæringen. Det blir ikke skrevet ut kompetansebevis etter Vg2 landbruk og gartnernæring.

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt, og trenger et nytt, hjelper vi deg gjerne med det – mot et administrasjonsgebyr. Du bestiller det dokumentet du skal ha ved å betale inn gebyret til konto 3000.15.27564 og merke betalingen med eksempelvis «kopi av vitnemål» + navnet ditt. Send adressen din på epost til oya@oya.vgs.no, så blir dokumentene sendt ut når betalingen er mottatt.

 

Priser per 2020:

 • Attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis: kr. 200.
 • Nytt vitnemål eller kompetansebevis (duplikat): kr. 400.
 • Enkel karakterutskrift: gratis
  • Gjelder nåværende elever og elever som nylig har gått ut, hvor det ikke skal registreres ny informasjon om skolegang

Ved spørsmål om dette, ta kontakt med oss på epost oya@oya.vgs.no eller tlf. 920 920 41.

 

SKOLESKYSS

Skoleskyss for elever i videregående skole er gratis innenfor eget hjemfylke. Elever med t-kort må betale for nytt kort, hvis de mister kortet sitt. Det koster 150 kr. Skolen bestiller kortet fra AtB, og eleven får utsendt faktura i etterkant. Meld fra om mistet kort på skolekontoret.

 

BETALING

Her finner du informasjon om betaling og fakturering

 

 Øyakalender
Laster...