Skoleskyss

Elever på Øya har de samme rettighetene til skoleskyss som i den offentlige skolen. Man må være folkeregistrert med adresse i Trøndelag for å ha rett på skoleskyss til Øya. Elevene søker selv som skyss på Trøndelag fylkes søkerportal, og oppfordres til å gjøre det så snart man har fått skoleplass. 

Hvis du er fra et annet fylke, men bor på hybel i Trøndelag, må du melde flytting for å få rett på skyss. Det skal være minst 6 km fra heimen eller hybeladressen din til skolen for at du skal få skoleskyss.

 

Elever som søker skoleskyss av medisinske årsaker søker ikke via portalen, men på papirskjema som leveres til skolen. Det gjør også elever som bor hos fosterforeldre og i barnevernsinstitusjoner. Søknadsskjema og skjema for legeattest finner dere her.

 

For dere som ønsker å lese mer om skoleskysstilbudet, har Trøndelag fylkeskommune samlet viktig informasjon om skoleskyss i dette dokumentet.

 

Om t-kortet

Vi anbefaler alle å søke om skoleskyss i god tid, slik at dere får t-kort ved skolestart. Kortene blir sendt til skolen og kan hentes på skolekontoret.

Det er de samme kortene som blir brukt fra år til år, også ved bytte av skole, så hvis du har et fra før blir dette aktivert.

Har du mistet kortet ditt, melder du fra til skolen og vil få et nytt kort for 150 kr.

 

Nylige oppdateringer fra AtB.

 Øyakalender
Laster...