Har du lyst til å søke Øya?

Fram til søknadsfristen 1. mars søker du på samme måte som til en offentlig videregående skole, via Vigo. Du kan fortsatt søke om skoleplass ved Øya videregående skole etter 1. mars - da via vårt søknadsskjema.

 

Søknad i Vigo

Selv om Øya videregående skole er en privat skole, søker du på samme måte som til en offentlig videregående skole. Du søker om skoleplass på vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for elever med fortrinnsrett). 

Søker du fra annet fylke enn Trøndelag, må du logge deg inn på Vigo og velge Trøndelag. Da finner du Øya videregående skole under de forskjellige programområdene du ønsker å søke deg inn på. Hvis du ønsker å søke i hjemfylket i tillegg, må egen søknad sendes på Vigo til ditt hjemfylke.

Her finner du veiledning til hvordan du registrerer søknaden din på vigo.no. Hvis du ikke får til å bruke Vigo, er du velkommen til å kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg. Du må også merke deg at det er eget søknadsskjema hvis du har tenkt å bo i skoleinternatet.

 

Inntak

Etter at du har søkt, vil du etter hvert få svar fra oss om hvordan inntaket går. Dersom du har hjemmeadresse i Trøndelag, får du inntaksmelding fra Trøndelag fylkeskommune rundt 10. juli. For søkere fra andre fylker, foregår inntaket noe tidligere. Søkere fra andre fylker får inntaksbrev via epost fra skolen.

 

Velg fagprofil

Alle som søker Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring, skal velge fagprofiler. Dette gjør du allerede når du søker i Vigo. Dette kan du gjøre selv om du pr. i dag ikke er helt sikker på hva du ønsker. I Vigo vil du finne fagprofilene under "Har søkt privatskole". Du søker skoleplass også om du velger å ikke fylle ut fagprofil.

  • Fagprofiler Vg1 Naturbruk: Friluftsliv, Landbruk, Hest eller Hund/dyrepleie.
  • Fagprofiler Vg2 Landbruk og gartnernæring: Friluftsliv, Landbruk eller Hund/dyrepleie.

 

Søk direkte til skolen ved behov

Vi ønsker at alle som har muligheten søker gjennom Vigo. Vi har også et eget søknadsskjema som kan benyttes av deg som for eksempel:

  • Søker etter fristen 1. mars
  • Søker direkte til et Vg2-kurs fordi du har gjort ferdig fellesfagene tidligere
  • eller har blitt anbefalt det av Øya vgs.

 

Søknadsskjema SKOLEPLASS

 

Søknad om internatplass

Som elev på Øya, kan du søke om å bo på internatet. Det må du søke om i eget søknadskjema! Dersom du får tilbud om internatplass hører du fra oss i månedskiftet april - mai. I søknadskjemaet kan du krysse av for hvilken romstandard du ønsker. Vi kan allerede nå si at det hvert år er færre enerom tilgjengelig enn det er elever som ønsker seg enerom. Vi blir derfor nødt til å prioritere søkerne.  

Søknadskjema til internat

Les mer om hvordan søknader til internatet blir prioritert.

 

Søknad om stallplass

Ønsker du å ha egen hest i stallen, må det søkes om stallplass. Dette gjøres på eget søknadskjema. Du vil få varsel om du har fått stallplass i månedsskiftet mai /juni. Stallplassen er knyttet til en skoleplass på Øya. Vi prioriterer elever ved Vg2 Heste- og hovslagerfag og elever på Vg1 Naturbruk som har Hestefag som fagprofil. Andre kan søke om de plassene som da evt. ikke blir brukt av disse elevgruppene. Oppdatert prisliste finner du her

Kontrakt og søknadsskjema STALLPLASS.pdf

 

Søknad om kennelplass

Har du hund som du har lyst til å ha sammen med deg når du går på videregående? På Øya har vi kennel med plass for flere hunder. For å få tilgang på kennelplass, må du søke på eget skjema. Kennelplassen er knyttet til en skoleplass på Øya. Vi prioriterer elever med Hund/dyrepleie som fagprofil. Andre elever kan også søke, og vil eventuelt bli tildelt de resterende plassene.

Søknad og kontrakt kennelplass

 

Søknad om skoleplass på ungdomsskolen

Hvis du ønsker å søke om skoleplass på ungdomsskolen, gjøres dette i en søkeportal som heter ISKOLE. Du finner nødvendig veiledning til søkeprosessen her .Øyakalender
Laster...