Tjenester på Øya

Vi som jobber på Øya ønsker at du skal lykkes med valg av utdanning og yrke. Derfor møter lærerne forberedt på jobb hver dag, gir deg tilbakemeldinger som skal hjelpe deg til å utvikle faglige kvalifikasjoner. I tillegg til lærerne har vi noen viktige personer i skolemiljøet som skal bidra med at du får tatt ut ditt potensiale.

I tillegg har vi en egen dyrlege på Øya som hjelper våre andre 2- og 4-beinte venner!

 

Skolehelsetjenesten  

Lena Holten Skibnes er helsesykepleier på Øya videregående skole og på Øya ungdomsskole. Kontoret hennes ligger i 2. etg på ungdomsskolen.

Kontortid: Onsdager og torsdag. I tillegg er helsesykepleier på Øya tirsdager i partallsuker. Timebestilling skjer via melding på Itslearning. Kontortid er fra kl 9-15.

«Drop in»: onsdager og torsdager kl 12-13. Der kan du ta opp «småting» eller gjøre en ny avtale. For «Drop in» trenger du ingen timebestilling.  «Drop in» timer varer ca 10 min.

Skolehelsetjenesten hjelper deg gjerne med små eller større utfordringer, og kan videreformidle kontakt til andre hjelpeinstanser hvis det er behov for det.

 

Tlf: 950 84 182

Mail: lesk@melhus.kommune.no

 

Sosiallærer på videregående skole

Ingrid Gangås Opedal er skolens sosiallærer og har som jobb å koordinere spesialundervisning og jobbe med elever som trenger tilrettelegging av undervisningen. Dette kan dreie seg om alt fra søknad om tilrettelegging på prøver/eksamen til spesialundervisning. 

Ingrid er også god å ha hvis du trenger noen å snakke med om ting som oppleves vanskelig. 

 

Rådgiver på ungdomsskolen

Oddveig Behrentz Tinnen er rådgiver ved Øya ungdomsskole. 

 

Rådgiver på videregående skole

Tone Birgitte Bjørseth er skolerådgiver ved Øya videregående skole og kan veilede deg i yrkes- og studievalg og hjelpe deg med søknad til høyere utdanning. Du kan også snakke med Tone Birgitte om andre forhold. 

For å bestille tid hos Tone Birgitte, sender du henne en sms på telefonnummer 920 86 343.

 

Veterinær

Linn Vada er veterinær og underviser ved skolens Hund- og dyrepleielinje. Se egen side på facebook for veterinærtjenester hos Dyrlege Linn 

 

 

 Øyakalender
Laster...