Priser

Øya ungdomsskole er godkjent etter privatskoleloven. Skolen får dekket 85 % av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. 

 

Inkludert i skolepengesatsen for Øya ungdomsskole er bl.a. frukt og drikke til maten hver dag, og en personlig I-pad som deles ut på 8. trinn. Skolepengene dekker også utgifter på turer og fagdager, blant annet transport og aktiviteter. Vanligvis tar elevene med matpakke, men på lengre turer stiller skolen med mat til elevene.  I tillegg til den ukentlige fagdagen, reiser vi på flere overnattingsturer. På 10. trinn reiser elevene på en ukestur med spennende, varierte og lærerike aktiviteter.

 

Skolepenger per mnd (10 mnd/år)

  • 8. trinn: 1025 kr
  • 9. trinn: 1075 kr
  • 10. trinn: 1175 kr

 

På Øya er det flinke lærere med gode verdier og som ser elevene. Vi har turdager som fører til bedre klassemiljø. Og vi har en fin kantine med god mat. Jeg synes fagdagene er skikkelig trivelige og gøye. Jeg tror at de absolutt bidrar til bedre klassemiljø og mer motivasjon til skole. - Astrid, 9. klasse

 

Forsikringer

Skolen har ansvarsforsikring på elevene. Denne forsikringen dekker ikke elevens personlig utstyr. Alle elever må derfor sørge for å ha gyldig reiseforsikring gjennom skoleåret. Skader som skjer på elevens eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo/løsøre). Skolen erstatter ikke klær og utstyr som ødelegges i løpet av skoleåret. 

 

Betaling

Her finner du informasjon om betaling og fakturering

 

SØK SKOLEPLASS

Om Øya ungdomsskole

Undervisningstilbud

Skolerute

Skoleskyss

 

 Øyakalender
Laster...