Skoleskyss Øya ungdomsskole

Som elev ved ungdomsskolen på Øya, har du samme rettigheter til skoleskyss som i den offentlige skolen. 

Hjemkommunen dekker skoleskyss fram til kommunegrensa. Hvis du bor i en av nabokommunene til Melhus, må du derfor dekke deler av skoleskyssen selv.

Hvis du bor i Melhus kommune og mer enn 4 km fra skolen, har du rett på skoleskyss. Foresatte må søke om skoleskyss for at det skal bli satt opp. Skolen sender ut et søknadsskjema som du også kan finne her. Skjemaet fylles ut og leveres til skolen – gjerne på epost oya@oya.vgs.no.

Hvis du har hatt skoleskyss tidligere, er det det samme t-kortet som blir aktivert. Har du mistet det, må du melde fra til skolekontoret slik at vi får bestilt et nytt – det koster 150 kr. Nye t-kort hentes på skolekontoret.  

 

SØK SKOLEPLASS

Om Øya ungdomsskole

Undervisningstilbud

Skolerute

Priser

SkolereglementØyakalender
Laster...