Vg1 Naturbruk

På Vg1 Naturbruk får du lære grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen naturbruk. Dette omfatter både vårt forhold til natur og miljø, stell av skog, planter og dyr og bruk av maskiner og utstyr. Når du går Naturbruk kan du dessuten ta ekstra realfag allerede på Vg1 og Vg2, slik at du etter tre års skolegang sitter igjen med spesiell studiekompetanse og kan søke deg til de aller fleste universiteter og høgskoler i landet. 

Gjennom skolegangen får du en god plattform av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. På Øya er mye av undervisningen praktisk. Fagturer og friluftsliv inngår som en naturlig del av undervisningsopplegget. Dette innbefatter overnattingsturer, gårdsbesøk, bedriftsbesøk, naturaktiviteter m.m.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Naturfag • Matematikk • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Naturbaserte aktiviteter • Naturbaserte produksjoner

I programfagene kan du velge "profil" i tråd med dine interesser. Du kan velge blant følgende ulike programfag (fordypning) du vil følge i praksisundervisning:

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Dette er et fag der du velger mellom ulike alternativ, enten i praktisk eller teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Stallturnus • Maskin og vedlikehold • Dyrestellturnus • Naturfag • Matematikk • Fjøsturnus 

 

DOBBELTLØP

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp HERØyakalender
Laster...