Vg1 Studiespesialisering

På Vg1 Studiespesialisering legger du grunnlaget for videre studier. På Øya tilbyr vi en unik kombinasjon av studier og opplevelser - enten du er interessert i globale utfordringer og rettferdig fordeling, eller fysiske utfordringer og naturopplevelser.

På Vg1 kan du velge mellom AFRIKA-linje og EKSTREMSPORT-linje. Det vil også være mulig å følge vanlig studiespesialiseringsløp uten et spesielt linjefokus.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Tysk (nivå 1 eller 2)* • Spansk (nivå 1 eller 2)* • Naturfag • Matematikk (1T) • Geografi • Samfunnsfag • Kristendom • Kroppsøving

*Hvilke(t) språk som tilbys avhenger av elevinteressen

 

VEIEN VIDERE

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 RealfagØyakalender
Laster...