Vg3 Realfag

Studietilbudet på Vg3 har oppstart skoleåret 2022-2023.

På Vg3 Realfag tilbyr vi to linjevalg. Du kan velge Afrika-linje og Ekstremsport-linje. Det vil også være mulig å følge vanlig studiespesialiseringsløp uten et spesielt linjefokus.

 

Elever på AFRIKA-linja får et globalt fokus på studiet sitt gjennom fagene Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Ett av fagene får du på Vg2 og det andre på Vg3. Det vil rullere slik at vi tilbyr fagene annethvert år. På Vg3 tilbys det studietur til et land i Afrika. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

 

Elever på EKSTREMSPORT-linja får muligheten til å delta på varierte og spennende aktiviteter. På Vg3 tilbys faget Breddeidrett 2, og det blir muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer info om reisemål kommer senere.

 

På Vg3 viderefører du fagene du hadde på Vg2*:

- Matematikk R2

- Fysikk 2

- Kjemi 2

- Biologi 2

 

*Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.Øyakalender
Laster...